Sayısal Halihazır Harita Üretimi

Halihazır haritalar genel olarak bir bölgede imar planlarına, kamulaştırma haritalarına, bilgi sistemlerine v.b. projelere altlık olarak üretilen arazideki mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü ve eğim gibi her ne varsa tüm bilgilerin yersel olarak ölçülüp 1/1000 ve 1/5000 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır.

BOHHBUY (Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği) şartlarına uygun sayısal harita yapım hizmetidir. Belirlenen yöntemlere göre harita üretim zamanı ve hassasiyet durumları değişkenlik göstermektedir.

 1.  Yersel Yöntem, GPS, Total Station ile Halihazır Harita Üretimi : Topografik Haritalar, Güzergah Haritaları, Şeritvari Haritalar, Ağaç Rölöveleri ve Plankote Haritaları, arazinin topografik durumu, mevcut yapıları, altyapı ve tüm detayları kotlu gösterimini kapsayan haritalardır.
 2.  Drone ile Halihazır Harita Üretimi : RTK / GPS sistemine sahip insansız hava aracı (drone) ile havadan ekonomik, hızlı ve yüksek doğruluklu haritalar üretilmektedir.
 3. 3B Lazer Tarama ile Sayısal Harita Üretimi : 3B Lazer Tarama yardımı ile harita üretimi artık; daha hassas, daha hızlı ve yüksek kalitede olmaktadır. 

Verilen Hizmetler

 • Sayısal Halihazır Haritalar
 • Sayısal Şeritvari Haritalar
 • Sayısal Topografik Haritalar
 • Kadastral Haritalar
 • Kamulaştırma Haritaları
 • Maden Haritaları
 • Göl, Akarsu ve Deniz Kıyı Haritaları
 • Orman ve Amenajman Haritaları
 • Tematik ve Vektörel Haritalar

Ölçüm tekniğine göre güvenilirlik değerleri 

50

YERSEL ÖLÇÜM, TOTAL STATION, GPS

75

DRONE

85

3B LAZER TARAMA