Türkiye genelinde 3B Sayısal Yapı Modeli Üretimi yapıyoruz.

Detaylı bilgi için arayınız.

0532 743 62 04 

KAT İRTİFAKI / MÜLKİYETİ İÇİN GEREKLİ 3B SAYISAL YAPI MODELİ (CITYGML)

Kat İrtifakı: Bir arsa üzerinde başlanacak bir inşaata yönelik mülkiyet hakkını ifade eder. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre de kurulan irtifak hakkı olarak tanımlanır. Bir tapu çeşidi olan kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir yapıdaki hak sahiplerinin paylarını belirtmek ve göstermek amacı ile hazırlanır.
Kat Mülkiyeti: Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanmış bir taşınmazın bölümlerinin hangi amaçla kullanılacağına dair bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı veren bir ispat belgesidir. Bir taşınmazın bağımsız bölümleri daire, ofis, iş yeri, mağaza, depo gibi amaçlarla kullanılabilir. 
Kat Mülkiyeti ile Kat İrtifakı Arasındaki Farklar Nedir?
Kat İrtifakı, inşaatın başlangıcından iskân alınacak döneme kadar kullanılan bir tapu belgesidir. Konut tamamlanıp İskân alındıktan sonra kat mülkiyeti tapusuna geçiş yapılır. Kısacası kat irtifakı, inşaat sırasında alınan geçici bir belgedir.
Kat İrtifak tapusu ile araziye veya arsa üzerinde belirli bir alana sahip olursunuz. Kat mülkiyeti ile arsa, üzerinde yapılan daire, kat, depo vb. gibi bağımsız bir bölüme sahip olduğunuzu gösterir.
Kat irtifakı alındığında, tapu dairesindeki kat mülkiyeti kütüğünde “tapunun cinsi” kısmı “arsa” olarak belirtiliyor. İskan ruhsatı alınır alınmaz, ilgili kısım “arsa” yerine “bina” olarak değiştirilerek kat mülkiyeti tapusu elde edilmiş oluyor.

ÜÇ BOYUTLU SAYISAL YAPI MODELİ

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli bina ve bağımsız bölümlerin geometrisinin 3 boyutlu dijital ortamda yönetilmesi amacıyla oluşturulan 3 boyutlu mülkiyet haritalarıdır.
KİM HAZIRLAR ?
3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelini mimari projenin onay sürecinde hazırlanan Yapı Aplikasyon Projesinin eki olarak Proje Müellifi Harita Mühendisleri tarafından hazırlanmalıdır.
Kat irtifakı ve Kat Mülkiyeti kurulu Mevcut yapılar için TKGM tarafından yapılacak ihaleler sonucunda mevcut mimari projelerin sayısallaştırılması yoluyla yüklenici Serbest Harita Mühendisleri tarafından hazırlanacaktır.
Türkiye genelinde üç boyutlu mülkiyet haritasının oluşturulması amacıyla kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması işlemleri öncesinde, ülke koordinat sisteminde hazırlanacak City GML formatındaki 3-B Sayısal Yapı Model (3BSYM) lerinin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemeye yetkili idarelerce yapı aplikasyon projesi ile birlikte güvenli elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Bu kapsamda, 3 boyutlu yapı modellerinin üretimi için işverenle Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi arasında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) TİP-2 Sözleşmesi yapılmaktadır.
Birden çok bağımsız bölümü bulunan yapılar için kat irtifakı kuruması aşamasında bir harita mühendisi tarafından hazırlanacak olan 3-B sayısal yapı modeline ihtiyaç olacak ve belediyeler Harita Mühendisleri tarafından hazırlanan City GML dosyasına ait barkodu isteyecektir.
ÜÇ BOYUTLU SAYISAL YAPI MODELİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Güncel Tapu Kaydı : Yapıya ilişkin güncel tapu kaydını ve mülkiyet bilgilerini gösteren belge ( PDF, JPG, PNG )
2) Yapı Ruhsatı : Yapıya ait inşaat ruhsatının fotokopisi ( PDF, JPG, PNG )
3) Mimari Proje : Yapının mimari projelerinin Autocad DWG formatında sunulması. Bu projeler yapının detaylarını, ölçülerini ve tasarımını içermelidir. ( DWG, DXF)
4) Kat İrtifakı Listesi / Bağımsız Bölüm Liste Beyanı :  Pay/Payda, Net ve Brüt alan bilgisi dahilinde ( xlsx )
5) Yapı Aplikasyon Projesi : Ruhsat aşamasında Harita Mühendisi tarafından hazırlanan arsa ve binanın koordinatlarını içeren belge yada sayısal dosyası. (NCZ, PDF)
6) Yol Kotu Tutanağı**: Yapının bulunduğu yerin yol kotlarını gösteren evraklardır. Bu tutanaklar, yapıya ilişkin doğru kotlamayı sağlamak amacıyla kullanılır.
7) İlgili Belediyeden alınan Yapı Kimlik, Numarataj, Bağımsız Bölüm Kimlik Numaraları (MAKS Numaraları): Yapının belediye tarafından verilen yapı kimlik bilgileri, numarataj ve bağımsız bölüm kimlik numaralarını içeren belgeler.