COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Toplumların karşılaştığı problemlere kalıcı çözümler üretme adına hayatın her safhasında kullanılan önemli bir bilgi teknolojisidir.

CBS Nedir?
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi işlevleri bütünleştiren bir bilgi sistemidir. Kökünü Coğrafya biliminden alan CBS, birçok veri tipinin birleşmesinden oluşur. CBS, hayatımızın her alanına giren mekansal konumların analizi ile birlikte bilgi katmanları düzenleyerek haritalarda ve 3B sahnelerde görselleştirme yapılmasını sağlar. Bu benzersiz yetenekle CBS, kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası modellemeler yaparak ve ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunar.
GIS Nedir ?
GIS (Geographical Information Systems), Coğrafi Bilgi Sistemleri ifadesinin İngilizce karşılığıdır.
CBS Bileşenleri Nelerdir ?
Donanım: CBS operasyonları için kullanılacak olan bilgisayar, tablet, GPS gibi cihazlardır.
Yazılım: Bilgilerin işleneceği, sorgulanacağı ve analizlerin yapılacağı CBS yazılımıdır.
İnsan: İnsanlar CBS kullanıcılarını oluştururlar. Sistemi ve verileri yöneten, analiz işlemlerini yapan, güncelleyen ve kullanmak için planlamalar yapan insanlar olmadan Coğrafi Bilgi Sistemleri sınırlı bir yetkinliğe sahiptir.
Veri: CBS operasyonlarında kullanılmak üzere üretilen veya temin edilen en önemli bileşendir.
CBS Veri Türleri Nelerdir ?
CBS’de veri türleri üçe ayrılır. Bunlar vektör veriler, raster veriler ve coğrafi olmayan öznitelik verileridir. Bu öznitelik verileri daha çok coğrafi olmayan verilerdir. Yani bir haritada yer alan işletmeye kullanıcılar tarafından verilen puan, işletmeye dair olan bilgiler ya da bu türevde coğrafya ile alakalı olmayan bilgiler örnek olarak gösterilebilir.
Vektör Veri Modelleri
Bu veri türü nokta, çizgi ve alanlarla oluşturulmuş objelerin koordinasyonu üzerine kuruludur. Yani bu tarz şekilde oluşturulan objelerin koordinat sistemi üzerinde x ve y değerleri şeklinde depolanması durumudur. Bu bilgilerin koordinat sistemine girilmesi ile birlikte mekan objelerinin konumlandırma işlemleri de daha basit bir biçim kazanır.
Raster Veri Modelleri
Görüntülerin daha küçük parçalara ayrılması ile birlikte oluşturulan bu veri türünde küçük parçalara ayrılan görüntülerle birlikte komşu sınıfına giren brüt hücrelerinin gruplanması şeklinde gerçekleşir. Bu beri modelinde esasında piksel adını verdiğimiz küçük hücreler yer almaktadır. Hücrenin boyutu ise çözünürlükle alakalı olarak değişebilmektedir. Eğer söz konusu olan hücre bir başka hücreye nazaran daha küçük boyutta ise o hücrenin çözünürlüğünün yüksek olduğu söylenebilir.
Coğrafi Veri Hizmetleri
Haritacılık, Telekom, Elektrik, Doğalgaz, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım, Adres, Numarataj gibi her türlü verinin üretimi, kontrolü ve güncellenmesi
Tematik Harita Üretimi
Pafta Sayısallaştırması